Adatvédelmi tájékoztató

Kedves Látogató! 

Az aszfaltozas-foldmunkagepberles.hu weboldalt azzal a céllal hoztuk létre és azért működtetjük, hogy komplett tájékoztatást nyújtsunk cégünk szolgáltatásairól illetve referenciamunkáinkról.  

1. Az Adatvédelmi tájékoztató 

1.1. célja, hogy rögzítse a VIR-SUG 2005 Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint cégünk adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

1.2. Cégünk az aszfaltozas-foldmunkagepberles.hu weboldal működtetése során a weboldalunk és facebook oldalunk látogatóinak és az ajánlatkérő űrlap kitöltőinak adatait kezeli a technikai működés biztosítása mellett marketing és remarketing céllal. 

1.3. A vállalkozások adatai közérdekből nyilvános adatok, azonban a megrendelés során előfordulhat, hogy a regisztráló vállalkozás személyes adatokat (is) megad, ezért cégünk minden esetben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak is. 

1.4. Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során cégünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001- évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el. 

Cégünk adatkezelési és/vagy adatfeldolgozási adatokat – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosult megismerni, melyet fokozott biztonsággal kezel.

2. Adatkezelő adatai

Név: VIR-SUG 2005 Kft.

Székhelye: 5350 Tiszafüred, Igari út 29. 

Email: virsugkft@gmail.com

Weboldal: aszfaltozas-foldmunkagepberles.hu

Telefonszám: +36 20 257 4022

Cégjegyzékszám: 19 09 016 086

Adószám: 25084443216

A VIR-SUG 2005 Kft. a GDPR 37. cikke alapján nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Cégünk tárhely szolgáltatója

Szolgáltató neve: EZIT Kft.

Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Weboldala: www.ezit.hu

Email: info@ezit.hu

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez). 

3.Személyes adatok kezelése

3.1. Ajánlatkérés leadása

Az ajánlatkérés folyamata a szolgáltatásaink igénybevételéhez kapcsolódó adatlap kitöltésével indítható meg. 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az űrlap beküldőjével visszaigazoló e-mail formájában. 

Kezelt adatok köre: a Ön neve/cégnév, céges e-mail cím, telefonszám, az Ön által megadott egyéb adatok a szövegdobozban. 

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

Tekintettel arra, hogy Ön a megrendelési adatlap kitöltése során a kötelezően megadott adatokon kívül további személyes adatokat is megadhat, az adatkezeléshez történő hozzájárulása ezen adatok kezelésére is kiterjed. Cégünk ilyenkor is kizárólap kapcsolatfelvétel céljából kezeli az Ön által megadott adatokat. 

3.2. A VIR-SUG 2005 Kft. a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érdeklődő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget  vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólap ő veszi igénybe a szolgáltatást.  E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet megadta. 

3.3. A számlázási adatokat jogi kötelezettségünk értelmében a számla kiállítását követően 5 évig tároljuk.

3.4. Az Ön egyes adatait akkor is látjuk, ha követi Facebook oldalunkat, ott kommentel, vagy lájkol egy-egy bejegyzést. Ezeket az adatokat kizárólag marketing célból kezeljük mindaddig, amíg meg nem szünteti Facebook oldalunk követését, kedvelését, vagy amíg ki nem zárjuk az oldalról.

3.5. Amennyiben Ön cége nevének megadásával tölti ki kapcsolatfelvételre szolgáló űrlapunkat, úgy szerződéses jogalappal kizárólag céges adatait kezeljük. Amennyiben egyéni vállalkozó, úgy látjuk a nevét is, mint személyes adatot. Kérésére töröljünk adatait az adatbázisból.

4.Sütik („Cookies”)

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről weboldalunk már az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kéri hozzájárulását.

Weboldalunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el az Ön számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, amihez az Ön jóváhagyása szükséges.  

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre vonatkozóan elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ, amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha a felhasználó nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

Ha a felhasználó előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt – böngészője adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keres fel. Bővebb információ.  

Weboldalunkon marketing célokból Facebook konverziómérő pixelt is használunk, melynek elfogadásához szintén hozzájárulását kérjük, amikor először látogat az weboldalunkra. Az ezzel kapcsolatos adatok szintén a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információt a Facebook sütikről itt talál.

A sütik elfogadása nem kötelező, cégünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weboldal esetleg nem az elvárt módon működik.

5.Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én , amelyet a Google és a Facebook  is betart.

6.Az érintett jogai

a.) Hozzáférés a személyes adatokhoz 

Ön kérhet arra vonatkozóan információt, hogy adataidat jelenleg kezeljük-e és ha igen, azt milyen okból és ki fér hozzá.

b.) Helyesbítéshez való jog 

Az Árajánlatkérési űrlap kitöltését követően Ön bármikor jogosult a korábban megadott adatokat az aszfaltozas.foldmunkagepberles@gmail.com  e-mail címre küldött levéllel módosítani.

c.) Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog 

A felhasználó ezen irányú kérését azonnal teljesítjük, amennyiben adataidnak megadása hozzájáruláson alapult. Ha jogi kötelezettség okán jutottunk hozzá a személyes adataihoz, úgy jogi kötelezettségünk teljesítése okán a törlést nem áll módunkban véghez vinni. Ezen irányú törlési/elfeledtetési kérelem a marketing célú adatkezelésre irányulhat.

7.Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük személyes adataidat, vegye fel velünk a kapcsolatot az aszfaltozas.foldmunkagepberles@gmail.com email címen a probléma minél gyorsabb megoldása érdekében.

Ha mégsem cégünkkel szeretné megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheti  jogaidat. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A keresetet a lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania. 

A felhasználó bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is a következő címen: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

8.A megfelelő biztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

9.Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2022. szeptember   -án lép hatályba. 

Az adatvédelmi tájékoztató 1. pontjában közérthetően megfogalmazott jogalapok meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe: 

Hozzájárulás jogalap: (árajánlatkérő űrlap kitöltése és marketing célú adatkezelés esetén) 

Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) 

Szerződéses jogalap – szolgáltatás megrendelése 

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) 

Jogi kötelezettség- számlázáshoz szükséges adatok 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) ÉS a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) ÉS az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

10. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a(z) aszfaltozas-foldmunkagepberles.hu weboldalon történik.

Tiszafüred, 2022. szeptember